Aktuálne udalosti a informácie

Členské poplatky

 

Vážení členovia Spoločnosti slovenských archivárov,


blíži sa termín uhradenia vašich členských príspevkov. Od roku 2009 je zápisné za člena SSA 5,- € (päť eur) a ročný členský príspevok 7,- € (sedem eur). Členovia – dôchodcovia platia členské vo výške 50 % riadneho členského, t. j. 3,50 € (tri eurá päťdesiat centov).


O úhradu Vás prosíme výlučne bezhotovostným platobným stykom do 30. 4. 2013 na číslo účtu: 0011482674/0900, Slovenská sporiteľňa a. s., Suché Mýto 6, 811 03 Bratislava. V prípade platby za viacerých členov SSA z jedného archívu a jedného účtu prosíme o vyznačenie sídla archívu (pri štátnych archívoch stačí mesto, pri pobočkách aj skratka názvu archívu) a vpísanie priezvisk do kolónky Správa pre prijímateľa.

 

V prípade platby za viacerých členov spoločnosti z jedného účtu je možné ich zoznam zaslať na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. prípadne poštou na kontaktnú adresu hospodárky SSA: Mgr. Marta Švolíková Štátny archív v Nitre, pobočka Levice, Vojenská 1, 934 01 Levice.
Ďalšou možnosťou úhrady členských príspevkov je aj platba v hotovosti priamo u hospodárky SSA. Tu je potrebné telefonicky vopred dohodnúť termín odovzdania členských príspevkov.


Súčasne vyzývame tých kolegov, ktorí majú nedoplatky za uplynulé roky, aby si vyrovnali aj tieto podlžnosti. Výšku nedoplatkov je možné zistiť u hospodárky SSA. Nedoplatky pred rokom 2008 sa uhrádzajú vo výške 5,- €. Po 30. apríli 2013 uverejníme zoznam neplatiacich členov na stránke SSA – www.archivári.sk.


Dovoľujem si požiadať členov SSA o nahlásenie každej zmeny: či je to zmena e-mailovej adresy (prípadne vytvorenie novej e-mailovej adresy), zmena bydliska alebo zamestnania, zmena telefónneho čísla. To isté sa týka aj členov, ktorí by chceli ukončiť členstvo v SSA.

 

Dôležité upozornenie:

Členovia SSA, ktorí nemajú uhradené členské poplatky za päť rokov (t. j. posledná platba bola realizovaná v roku 2005, prípadne ešte predtým), budú postihnutí v zmysle Stanov SSA, čl. 3, bod 3 c – zrušenie členstva pre neplnenie si základných členských povinností.