Členovia výboru

Mgr. Mária Grófová - predsedníčka

Archív Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
02/20 66 72 04, 20 66 72 04
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. - podpredseda

FiF UK - Katedra archívnictva a PVH, Gondova 2, P. O. BOX 1, 818 01 Bratislava
02/59 24 43 14, 59 24 41 11
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Mgr. Martina Orosová - tajomníčka

Archív Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
02/2046 4384
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Mgr. Marta Švoliková – hospodárka

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice, Vojenská 1, 934 01 Levice
036/6306 420-421
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Ing. Marta Bednárová

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, Sobotské námestie 18, 058 01 Poprad
052/7769 324,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Mgr. Mária Hešková, PhD.

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, kaštieľ, S. Sakalovej 106/3, 014 35 Bytča
041/5533311
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Mgr. Zuzana Kotianová

Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice, Tehelná 18, 972 01 Bojnice
046/5403 458
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 

Ministerstvo kultúry SR, Nám SNP č.33, 813 31 Bratislava 
02/20482 414
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


PhDr. Ladislav Vrtel

MV SR, Odbor archívov a registratúr, Križkova 7, 811 01 Bratislava 1
02/57 28 31 11
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.