Návrhy na kandidátku do volieb SSA 2018

V máji 2018 sa bude konať valné zhromaždenie Spoločnosti slovenských archivárov, na ktorom sa uskutočnia voľby predsedu, členov výboru a členov revíznej komisie SSA. Už teraz nám môžete zasielať mená kandidátov z radov členov SSA, ktorých navrhujete do volených orgánov SSA na obdobie rokov 2018 - 2022. Vami navrhnutí členovia SSA budú oslovení, a ak vyslovia súhlas, navrhnutí na kandidátku do orgánov SSA.  
 
Anonymná anketa je prístupná do 31. januára 2018 TU >>