Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR - výzva

SNA KONFERENCIA 2018 pozvanka

 

Pozvánka na konferenciu a výzva k prihláškam (PDF, 291 kB)

Prihláška (docx, 39 kB)

Invitation to the Conference and call for Papers (PDF, 279 kB)

Application form (docx, 185 kB)